UR-GE HİZMETLERİMİZ

URGE Eğitimler 

Harekete Geç Ekibi, profesyonel iş yaşamının yanı sıra 20 yılı aşkın eğitim ve danışmanlık tecrübesi ile geniş bir yelpazede eğitim vererek, bilgi ve deneyimini paylaşmaktadır.
Farklı sektörlerdeki deneyimlerimiz, UR-GE projesinde ihtiyaç duyulan vizyon ve stratejik çözüm önerilerimizi güçlendirmektedir. Eğitimde kullanılan örnekler, UR-GE projesinin sektörü ile azami uyuşarak ve farklı sektörlerden doğru örneklerle de desteklenerek, katılımcı firmalara kıyaslama imkânı oluşturmaktadır.
İhtiyaç analizinde yer alan eğitim sunumları, gerekçelerine uygun tasarlanır.
Sektöre, projeye, firmaya ve zamana özel olarak hazırlanan eğitim dokümanı, katılımcı sayısı kadar eğitim öncesi işbirliği kuruluşuna ulaştırılır.
Ayrıca katılımcının her zaman ulaşabilmesi için; www.ronesansakademi.com üzerinden, eğitim sunumu kullanıma açılır.
Eğitimler interaktif bilgi aktarımının yanı sıra testler, bireysel ve grup çalışmaları, video ve filmler, vaka çalışmaları ve oyunlar ile sunulur.

Uluslararası Ticaret ve Operasyonları Eğitimleri

 • Uluslararası Ticaret Kuralları ve Türkiye Uygulamaları ( Temel Seviye )
 • Uluslararası Ödeme Şekillerinin Riskleri ve Maliyetleri Açısından Analizi
 • Uluslararası Teslim Şekillerinin Riskleri ve Maliyetleri Açısından Analizi (Incoterms 2010)
 • Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler ve Analizleri
 • Akreditif İşlemleri ve Uygulamaları ( İleri Düzey )
 • UCP 600 ve ICC 681 Akreditif Kuralları İle Gelen Değişiklikler
 • Stand-By Akreditifler ve Harici Garantiler
 • Temel Dış Ticaret Mevzuatı
 • İthalatçı Olma Rehberi ( İthalat İşlemleri ve İş Akış Süreçleri )
 • İhracatçı Olma Rehberi ( İhracat İşlemleri ve İş Akış Süreçleri )
 • Dış Ticarette Kambiyo Mevzuatı ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • İhracatta KDV İstisnası ve İade İşlemleri
 • Deniz Taşımacılığı<
 • Dış Ticarette Sigorta, Eximbank ve Teşvikler
 • İhracatta Fiyatlandırma, Maliyet ve Risk Yönetimi
 • Küresel Pazarlama ve Rekabet Stratejileri
 • Stratejik Rekabetçi İstihbarat Uzmanlık Programı
 • İhracatta Müşteri Bulma, Hedef Pazarların Seçimi ve Pazar Geliştirme
 • İhracatta Stratejik Yaklaşım, Risk ve Proje Yönetimi
 • İhracatta İstatistiksel Verileri Yorumlama ve Pazara Giriş Stratejileri
 • İhracat Sürecinde Etkin İletişim ve Müzakere Teknikleri
 • Ulusların Kültürü ve İş Yapma Biçimleri
 • İthalatta Ürün Bulma ve Pazar Araştırma Teknikleri
 • Dış Ticarete Yönelik E-Ticaret
 • Uluslararası Ticaretin Finansmanı ve Risk Yönetimi
 • İthalatın Finansmanı
 • Uluslararası Ticari Sözleşmeler ve Alternatif İhtilaf Çözüm Yolları
 • Uluslararası Fuarlara Etkin Katılım ( Katılımcı / Ziyaretçi )
 • Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Programı
 • Uluslararası Pazar Araştırması ve Pazarlama Stratejileri Uzmanlık Programı
 • İş İngilizcesi Gerekleri ve Workshop Programı

Tedarik Zinciri, Üretim, Lojistik Yönetimi Eğitimleri

 • İleri Düzey Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Depo ve Envanter Yönetimi
 • Lojistik Yönetimi
 • Tedarik Zinciri ve Satınalma Departman Riskleri ve Yönetimi
 • Stratejik Satınalma Yönetimi ve Tedarikçi Değerlendirme
 • Satınalmacılar için Etkin Müzakere Teknikleri
 • Satınalma Yöneticileri için Finansal Uygulamalar
 • Üretim Maliyetleri ve Verimlilik Eğitimi
 • Üretim Planlama ve Stok Yönetimi
 • Üretim Yönetimi Sistemleri
 • Yalın Üretim Sistemi ve Teknikleri
 • Kurumlarda Doğru ve Etkin Ar-Ge Yapılanması ve Finansal Kaynaklara Ulaşım
 • Tedarik Zinciri, Üretim Planlama ve Lojistik Yönetimi Uzmanlık Programı
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Denetçi Eğitimi
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • Kaizen ( Sürekli Gelişme ) Eğitimi
 • Problem Çözme ve Karar alma Teknikleri Eğitimi
 • 5S ( Temizlik ve Düzen Yaratma ) Eğitimi

Pazarlama, Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimleri

 • Stratejik Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetişimi ( CRM )
 • “Nöromarketing” Pazarlama ve Satışın Kesişimi
 • Pazar Araştırmaları, Hedef Pazarların Seçimi ve Pazar Geliştirme
 • Ürün Yönetimi
 • Dağıtım Kanalları ve Paydaş Kanal İlişkileri Yönetimi
 • Anahtar Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Farklılaşma Aracı Olarak Müşteri Değer Önerileri ve Sunumları Oluşturmak Workshop )
 • Pazara Erişim ve Toplam Hizmet Maliyeti Yönetimi Stratejileri
 • Satışta Öngörülü Segmentasyon, Hedefleme ve Konumlandırma Stratejileri
 • Satışta Karı Arttırmak için Stratejik İş Tasarımları
 • Satış Teknikleri
 • Satışta Riski Önleyici Temel Muhasebesel ve Hukuksal Bilgiler
 • Satışta Tahsilat ve Risk Yönetimi
 • Satış ve Route Planlaması, Zaman Yönetimi
 • Satış ve Müşteri İlişkileri Takımı Yönetimi
 • Satış Yöneticileri için Finansal Uygulamalar
 • Satış Yönetiminde İç Denetim Sistemi
 • Satış Yönetiminde Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemleri
 • İleri Düzey Müşteri Hizmetleri Yönetimi
 • Etkin Müzakere Teknikleri
 • Marka Yönetimi Atölye Çalışması
 • Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 • Matematiksel Mağaza Yönetimi
 • Etkinlik ve Protokol Yönetimi
 • Rekabet Yönetimi Yüksek Uzmanlaşma Programı

Stratejik Planlama, Kurumsallaşma ve Liderlik Eğitimleri

 • Makro Ekonomik Göstergelerin İzlenmesi ve Şirket Politikaları
 • Kurumsal Değişim Yönetimi
 • Aile Şirketleri, Aile Anayasaları ve Şirketlerin Üst Kurumları
 • Aile Şirketlerinin Finansal Kurumsallaşması
 • Yöneticiler için Bilanço Okuma ve Diğer Mali Tabloların Analizi
 • Yöneticiler için Bütçe, Bütçe Kontrolü ve Revizyonu
 • Kurumsal Performans Ölçme Sistemleri
 • Yöneticiler için Temel Finansal Muhasebe Bilgileri
 • Yöneticiler için Temel Finansman Bilgileri
 • Yöneticiler için Yatırım Kararları, Fizibilite ve Bütçe
 • Şirket Birleşmeleri ve Şirket Satınalmaları Yönetimi
 • Yönetim Karar Tabanları ve Yönetim Muhasebesi
 • Stratejik Yönetim ve Liderlik
 • İlk Adım Yöneticilik
 • Coaching
 • İK’cı Olmayan Yöneticiler için İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Yetki Devri ( Delegasyon ) ve Kontrol
 • Kurumsal Risk Yönetimi
 • Yöneticiler için Proje Süreci ve Takibi
 • Stratejik Analiz ve Raporlama
 • Kurumlarda Stratejik Çeviklik ve Sonuç Odaklı Strateji Yönetimi
 • Stratejik İnovasyon
 • Kriz Yönetimi ve Kriz İlet
 • Yöneticiler için Etkin Müzakere Teknikleri
 • Yöneticiler için Temel Uluslararası Ticaret Kuralları
 • Yöneticiler için İstatistikten Faydalanma Yöntemleri
 • Yöneticiler için Korumacı Hukuk
 • Yöneticilerin Vergi Konusunda Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar
 • Liderlik Akademisi

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yönetişimi Sistemleri Eğitimleri

 • Değişen Çerçevesi ve Stratejik Rolü İle İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İşe Alım ve Mülakat Teknikleri
 • Oryantasyon Programı Hazırlama ve Uygulama
 • Kurumsal Yönetim Amaçlarının Başarıya Ulaşmasında Etkin Performans Yönetimi
 • Kurumsal Adalet, İş Değerleme ve Ücret Sistemi
 • Örgütsel Kariyer Planlama ve Yedekleme Sistemi
 • Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Yetenek Yönetimi
 • Eğitimcinin Eğitimi
 • Benchmarking ( Kıyaslama )
 • X, Y, Z: Kuşaklar Arası Yönetim
 • İşletme Verimliliği Açısından Mentörlük ve Koçluk Programlarının Kurumsal Değeri
 • İş Akdinin Feshinde Sosyal İlişki Yönetimi
 • İşten Çıkış Mülakatları ve Uygulamaları
 • İş Hukuku, Sosyal Sigortalar Mevzuatı ve Bordro Hesaplama
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Kurumsal Bütçe Analizinin Stratejik Önemi
 • Kurum Kültürü ve Kurumiçi Etkin İletişim
 • Kurumlarda Hiyerarşi Kuralları
 • İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yönetişimi Uzmanlık Programı

Kurum Kültürü ve Kişisel Gelişim Eğitimleri

 • Etkin İletişim Teknikleri
 • Empatik İletişim (İlişki ve İletişim Yönetimi)
 • Telefonda Etkili İletişim
 • Beden Dili
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Müzakere Teknikleri, Etkileme ve İknanın Gücü
 • Yazılı İletişim, Geribildirim ve Raporlama Teknikleri
 • Zaman ve Öncelik Yönetimi
 • Yaratıcı Problem Çözme ve Karar Verme
 • İş Hayatında Duyguları Yönetme – Duygusal Zekâ
 • Sorun Yönetimi
 • Yaratıcı Düşünce ve Proaktiflik
 • Yenilikçi Kurum Kültürü
 • Takımdaşlık ve Sinerjik Yönetim
 • Toplantı Yönetimi
 • Süreç Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • İçsel Motivasyon: Motivasyon 3.0
 • Stres ve Öfke Yönetimi
 • Çatışma Yönetiminden Uzlaşma Kültürüne Geçiş
 • İşyerinde Zor İnsanlarla Başa Çıkma Sanatı
 • İş – Özel Yaşam Dengesi
 • İş Yaşamında Profesyonel Yaklaşım ve İmaj Yönetimi
 • İş Ağı Oluşturma: Networking Becerileri
 • Dijital Dünyada ve Sosyal Medyada İmaj Yönetimi
 • Protokol Kuralları
 • Etkin Yönetici Asistanlığı
 • Dosyalama Teknikleri
 • Outdoor Eğitimler
 • Lunchbox Eğitimler
 • Kültür Koçluğu ile Zihinsel Koleksiyonlar Oluşturmak (Gezici Atölye Çalışmaları
Telif Hakkı 2018 - hareketegec.com - Tüm Hakları Saklıdır.
furkankeskin.com Web Tasarım & Programlama