HAKKIMIZDA

Nasıl Harekete Geçiriyoruz?

"HAREKETE GEÇ!"NEDİR?

"Harekete Geç!" ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, ticaret borsaları ve mesleki sivil toplum örgütlerinin UR-GE projelerinde bütünleşik çözümler sunar.

Harekete Geç! Projelerin fikir aşamasından itibaren;

 • Proje amaç ve hedeflerinin belirlenmesi,
 • Projenin dizayn edilmesi ve onay kurumlarında hazır hale getirilmesi,
 • Proje ihtiyaç analizinin hazırlanması,
 • Proje katılımcısı firmalara belirlenen ihtiyaçları doğrultusunda eğitim hizmeti verilmesi,
 • Proje katılımcısı firmalara belirlenen ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık / koçluk hizmeti verilmesi,
 • Yurtdışı Tanıtım Etkinlikleri kapsamında "Eşleştirme", "B2B İş Fırsatları Görüşmeleri" ve " Alım Heyetleri Getirilmesi " hizmeti verilmesi,
 • Proje süresi sonunda katılımcı firmaların ihtiyaç duyacağı alanlarda bireysel danışmanlık hizmeti verilmesi konusunda çözüm ortağınızdır.

NEDEN BİZ?

“Harekete Geç!”, şirketlerimizin ulusal ve küresel rekabet gücünün ve karlılığının arttırılmasını sağlayıcı bir Rönesans projesidir.

 • Akademik altyapısını saha deneyimleriyle pekiştirmiş uzman eğitmen ve danışmanlarıyla,
 • Güncel uygulamalarla proje katılımcılarında var olan cevherin ortaya çıkmasını sağlayacak ve kalıcı bir katma değer oluşturmalarını sağlayan “Uygulanabilir Bilgi Ekonomik Değer Taşır” felsefesiyle,
Tüm kümelenme ve uluslararası rekabetin güçlendirilmesi projelerine fikir aşamasından itibaren bütünleşik çözümler önermektedir.

UR-GE Projelerine katılan firmalarla yapılan çalışmalar sonunda firmaların küresel pazarda elde edeceği açık ve kalıcı rekabet üstünlüğüne, satış hacimlerinin gelişmesine, üretim verimliliği, karlılık, istihdam artışına önemli katkı sağlanır.

Sürekli büyüyen firmalar, kendi sektörlerinin gelişimini sağlar ve üretecekleri teknolojilerle insanlığa faydalı olur, ülke refahına katkıda bulunur.

Tamda bu doğrultuda Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü ülkemizdeki UR-GE, projelerine hem katılımcılar hem de ülkemiz kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımı amacıyla bilgi, deneyim ve bunlardan elde ettiği görüşlerini doğrudan paylaşabilmek amacıyla “Harekete Geç” platformunu oluşturmaya karar vermiştir. Böylece, Enstitünün kaynakları özellikli olarak Ur-Ge projelerine yönlendirilmektedir.

“HAREKETE GEÇ!” EKİBİ HANGİ METODOLOJİYİ KULLANIR?

“Harekete Geç!”,

 • Değer zinciri yaklaşımıyla kuruluşun ana yetkinlik alanlarının tanımlanmasını ve rekabet üstünlüğü kazanmada etkili olan süreçlerin belirlenmesini yapar.
 • Elmas modeli ile kümelenme hedeflerinin alanlarını belirler. Hedef pazar matrisi oluşturarak, kaynaklarla amaçlar arasında bağlantı kurar. Firma, sektör ve hedef pazar analizleri ile amaçların belirlenmesine yardımcı olur.
Rekabet üstünlüğünü bir kuruluşa genel olarak bakarak anlamak mümkün değildir. Bir şirketin rekabet üstünlüğü, değer zincirinde yer alan önemli süreçleri, rakiplerinden daha iyi yapma becerisinden kaynaklanmaktadır.

Değer zinciri analizi, kuruluşun süreçlerini stratejik öneme sahip süreçler olarak ayrıştırma ve bunların maliyet ve değer üzerindeki etkilerini anlama yöntemidir.

İhtiyaç duyulan ikinci adım, süreçler arasındaki bağlantı ve ilişkilerin tanımlanmasıdır. Bağlantıların kullanılması, optimizasyon ve koordinasyona imkân sağlayan bilgi akışı ile mümkün olabilmektedir. Bağlantılar, sadece kuruluşun değer zinciri içerisinde kalmaz; tedarikçiler ve dağıtım kanallarını da kapsar. Rekabet üstünlüğü, bağlantılı süreçleri yönetiştirme yeteneğinden kaynaklanır.

“Harekete Geç!” ekibi “Yönetişim Etkinlik Sistemleri” (YES) yaklaşımıyla gücünüze güç katacaktır.

“HAREKETE GEÇ!” EKİBİ NASIL ÇALIŞIR?

“Harekete Geç”, bir terzi gibi önce değer zinciri yaklaşımı ile proje katılımcılarında “değer artışı” sağlanabilecek süreçleri sizinle tespit eder.
Belirlenen süreçlerle ilgili sistem kurulumu önerilerini katılımcı firmalarla tartışır. Birlikte verilen kararlar çerçevesinde var olan sistemlerini geliştirme ya da olmayan sistemlerini kurmaya başlar.
Sistemler, çalışanlar olmadan başarıya ulaşamaz! Bu nedenle “Harekete Geç” katılımcı firmaları belirlenen hedeflere ulaştıracak kadroları oluşturur. Mevcut insan kaynağının yetenek ve yeterliliklerini geliştirmek için yoğun işbaşı eğitimi ve koçluk hizmeti verir.
Onları, çalışmalarını verimli ve etkin kılabilmek, bilgi yönetimini sağlayabilmek için süreç yönetimi esaslı sistemle çalışmaya yönlendirir.

Telif Hakkı 2018 - hareketegec.com - Tüm Hakları Saklıdır.
furkankeskin.com Web Tasarım & Programlama