DUYURULAR

25

Mar , 2022
   

TechAnkara 2022 Yılı Teknoloji Ticarileştirme Mentorluk Programı Açıldı.

Son Başvuru Tarihi: 31 Ekim 2022

Ankara’da, girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik oluşturulan mevcut mentor havuzunun genişletilmesi ve girişimlere mentorluk desteği sağlanması amacıyla yürütülecek olan TechAnkara 2022 Yılı Teknoloji Ticarileştirme Mentorluk Programına başvurular alınmaya başlanıldı.

2018 yılından bu yana her sene yürütülmekte olan mentorluk desteği ile Ajansımız girişimcilerin bulunduğu her düzey için farklı mentorluk yaklaşımı benimseyen, girişimciler ve mentorlar arasında bilgi ve iş ağı paylaşımını artırarak değer yaratan ve bu paylaşımın sürekliliğini takip eden etkin bir program yürütmeyi amaçlamaktadır.

Mentorluk Süreci

Girişimciler 20 Şubat 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında toplam 24 saat eşleştiği mentorle görüşebilecektir. Görüşmeler hem mentor hem de girişimcinin uygun gördüğü zaman aralıklarında gerçekleşecektir. Program süresince başarılı bir mentorluk süreci geçiren girişimciler süre yeterli olduğu takdirde ikinci bir mentorluk desteğini alabileceklerdir.

 Başlıca faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

 • Girişimci ihtiyaçları doğrultusunda uygun görülen mentor ile yüz yüze (ya da elektronik ortamda) mentorluk görüşmeleri gerçekleştirilmesi
 • Mentorler tarafından girişimci ihtiyaçlarının raporlanması ve çözüm haritaları oluşturulması
 • Ajans koordinasyonunda kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ağları ve değer zinciri oluşturulması
 • Girişimcilerin katılacağı networking etkinliklerinin düzenlenmesi

Başvuru

Programa başvurular TechAnkara Girişimcilik Portalı üzerinden gerçekleştirilecektir ve başvurular 31 Ekim 2022 tarihine kadar açık olacaktır. Mentorler ve girişimciler programa aşağıdaki linkten başvuru yapabilirler.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız....


02

Mar , 2022
   

WOMEN-UP Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi hibe başvuruları başladı.

WOMEN-UP Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi hibe başvuruları başladı.
Kadın işverene, istihdam edeceği yeni bir kadın çalışan için 20 ay boyunca net asgari ücret tutarına kadar destek sağlanacaktır. Proje kapsamında destek sağlanacak iller, İstanbul, Ankara, Aydın, Denizli, Kahramanmaraş, Samsun ve Şanlıurfa olarak benimsenmiştir.Detaylı bilgiye www.sgkkadinistihdaminindesteklenmesi.org sitesinden ulaşabilirsiniz

 


02

Mar , 2022
   

İhracata “e-Turquality” Atılımı Geliyor.

İhracata “e-Turquality” atılımı geliyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Önümüzdeki dönemde, ülkemizin hizmet ihracatını artırmak amacıyla, yazılım ve oyun sektörlerine özgü E-TURQUALITY programı başta olmak üzere, devlet desteklerinin ciddi oranda verim artışı sağladığı birçok farklı hizmet sektörüne yönelik adımlar atacağız" dedi.

Bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, yeni pazarlara açılmaları ve uluslararası arenada rekabet güçlerinin geliştirilmesi amacıyla yurt dışına yönelik gerçekleştirecekleri harcamalar, Ticaret Bakanlığı Bakanlık tarafından destekleniyor.

Bakanlık, bilişim sektörünü stratejik bir vizyonla yurt dışına açmayı hedefleyen bir çalışma hazırladı.

Bundan sonra yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, yapay zeka, siber güvenlik, akıllı şehir sistemi hizmetleri, telekomünikasyon, veri merkezi, bulut ve iletişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, bilişim mühendislik hizmetleri ve dijital aracılık platformları hizmetleri gibi potansiyeli olan alt sektörler de desteklenecek.

Önceki destek programlarından edinilen tecrübeler ve sektörel talepler çerçevesinde yeni E-Turquality Programı ile mevcut Turquality desteklerinin kapsamını genişletilirken, bazı destek oranlarında ve üst limitlerinde artış sağlanması hedeflendi.

Planlanan Yeni destekler:

 • Tekno hızlandırıcı işbirliği kuruluşu proje desteği
 • Uluslararası katma değerli bilişim yüklenici proje desteği
 • Yurtdışı ihale desteği
 • Uluslararası teknoloji pazarlama ofisleri desteği
 • Hizmet pazarlama platformlarına üyelik desteği
 • Yazılımcılar için simülatör/test ekipmanı kiralama desteği
 • Yurtdışı oyun, dizi ve filmlerde Türk ürün yerleştirme desteği
 • Yurtdışı arama desteği
 • Yurtiçi uluslararası fuar desteği
 • Veri merkezi desteği
 • Yurt ışı ofisleri desteği
 • Yurtdışında yerleşik şirkete ait oyun/yazılım/aracılık platfomu alımına yönelik danışmanlık desteği
 • Patent/fikri mülkiyet hakkı alım desteği
 • Yazılım/oyun/mobil uygulama test desteği

Ayrıca, bilişim sektörünün yurt dışına açılımında girdi olarak yerli ve milli yazılım, donanım ve hizmetlerin kullanılmasının teşvik edilmesi için yerli malı kullanımı desteği de verilecek.


02

Mar , 2022
   

KOSGEB’ten Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başladı.

Destek Programı Son başvuru: 31 Mart 2022
KOSGEB tarafından hazırlanan Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı'nın amacı; İmalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile COVID-19 salgını etkilerinin nispeten yüksek olduğu bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerini sağlamaktır.

Program iki destek bileşeninden oluşmaktadır:
Birinci bileşende; 2019 yılında asgari 75 Bin TL net satışı hasılatı olan hedef sektörlerdeki MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek" verilecektir.
İkinci bileşende; 2017 ve sonrasında kurulan hedef sektörlerde faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek" verilecektir.

Ölçeğe göre asgari ve azami destek tutarları*

Mikro (en fazla 2 personel)

Küçük (en fazla 5 personel)

100.000 TL** / personel

100.000 TL (min.)
220.000 TL (maks.)

100.000 TL (min.)
550.000 TL (maks.)

*: İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise destek personel başına 110 Bin TL olacaktır.

**: Başvuru Formunda MKİ’nin uygun gider türlerindeki tahmini harcama tutarı düşükse, düşük olan tutar esas alınacaktır.

Destek kapsamındaki uygun giderler:

MKİ’lere, aşağıda belirtilen aylık düzenli giderleri karşılayabilmeleri için geri ödemeli işletme sermayesi desteği ödenir.

 • Personel giderleri
 • İşyeri kirası
 • Düzenli işletim giderleri (elektrik, ürün / hizmet üretimi ve tesis işletimine ilişkin doğal gaz gideri, su gideri, iletişim giderleri, sanayi bölgesi / sitelerine ödenen atık toplama giderleri)
 • Malzeme giderleri (Destek başvurusundan önce üretim için tedarikçilerle siparişe bağlanmış hammadde veya sarf niteliğindeki üretim malzemesi giderleri)

İkinci bileşen yararlanıcıları için ilave uygun giderler:

 • Teknolojik faaliyet giderleri (patent, telif, teknoloji lisanslama, test ve belgelendirme giderleri)

Detaylı bilgi için www.kosgeb.gov.tr


01

Mar , 2022
   

KOSGEB KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı Açıldı.

Proje Teklif Çağrısının Amacı

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanmaları halinde imalat hızı ve verimliliklerinde önemli iyileştirmeler sağlayabilmektedir. Sanayide dijital dönüşümün Türkiye’de başarıyla gerçekleştirilmesi, bu konuda yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin varlığına bağlıdır.

2021 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “Yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek”tir.

Akıllı dijital teknolojilerin imalat sanayi sektöründe yaygınlaşması için bu teknolojilerin “erişilebilir” hale getirilmesi stratejik müdahale alanı olarak belirlenmiştir. Akıllı dijital teknolojiler geliştirme alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin mevcut portföylerinde bulunan ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmeler yapmaları ve / veya geliştirmiş oldukları ürün / yazılımları ticarileştirmeleri KOSGEB tarafından desteklenecek ve bu şekilde; sanayi sektörümüz yetkin teknoloji tedarikçisi KOBİ’ler aracılığıyla bu teknolojilere erişebilecektir.

 • “Uygun Proje Konuları” bölümünde belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknoloji, çağrının kapsamını oluşturmaktadır.

KOSGEB KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı için son başvuru 17 Mayıs 2022

Başvuru sistemi 17 Mayıs 2022 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Hedef Sektör:

 • NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:

26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

30.3 Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı

33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

61 Telekomünikasyon

62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları

Ölçek

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı KOBİ ölçeğindeki işletmeler başvurabilecektir.

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.....


08

Haz , 2020
   

T.C. Ticaret Bakanlığı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi” Hakkında Karar yürürlüğe girdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle iş yapma pratiklerinin radikal bir şekilde değiştiği, dijitalleşmenin önem kazandığı bu dönemde T.C. Ticaret Bakanlığı ihracata yönelik dijital faaliyetleri teşvik edecek yeni bir destek mekanizması geliştirdi.

27 Mayıs 2020’de yayınlanan kararla firmalarımızın e-ticaret sitelerine üyelikleri, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımı, sanal fuar düzenlenmesi destek kapsamına alınmıştır. Bu çerçevede firmalarımızı e-ihracata özendirmek amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik giderleri 2020 yılı için yüzde 80, takip eden yıllarda yüzde 60 oranında desteklenecektir. Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılım için iş dünyamızı temsil eden çatı örgütlerin yapacakları masraflar ve sanal fuar organizasyonları giderleri de yüzde 50 oranında desteklenecek. Bakanlık olarak firmalarımızın yeni ticaret dinamiklerine uyumlu olarak, dijitalleşme süreçlerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak ve yurt dışı pazarlara giriş faaliyetlerine destek olmak amaçlanmaktadır.

Destek tavanları 8 bin lira ile 100 bin dolar arasında değişmektedir.

Destekle ilgili detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi


Telif Hakkı 2018 - hareketegec.com - Tüm Hakları Saklıdır.
furkankeskin.com Web Tasarım & Programlama