Uluslararası Pazarlara Açıl!

Şirketini Büyüt!

Kârını Artır!

HareketeGEÇ
T.C. Ekonomi Bakanlığı 2023 yılında 500 Milyar ihracat hedefine ulaşmak amacıyla, proje ve kümelenmeyaklaşımını esas alarak firmalarımızın uluslararası alanda rekabet gücünü arttırmayı planlamaktadır.

Bu nedenle, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde, kısaca UR-GE olarak bilinen projelere destek vermektedir.
 
Kümelenme Nedir?

Aynı ya da benzer iş kolunda faaliyet gösteren, coğrafi olarak birbirine yakın, birbiriyle işbirliği ve rekabet halinde olan;

 • Üretici firmaların,
 • Yan sanayi firmalarının,
 • Hizmet tedarikçilerinın,
 • Kurumların (örneğin üniversiteler, kalkınma ajansları, odalar, sektör dernekleri)

bir araya geldikleri çalışma modelidir.

Yoğun rekabetin yaşandığı günümüzde, dünyadaki hızlı gelişim ve değişime ayak uydurmak ve rekabette bir adım önde olmak amacıyla, kaydedenin hiç olmadığı, projenin içinde yer alanların tamamının kazandığı bir birliktelik için kümelenme modeli tercih edilmiştir.

Ur-Ge desteği ile kümelenme yaklaşımda, firmaların, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde:

gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetleri desteklenmektedir.

 
Destek Tutarlari Ne Kadardir?
 
Ihtiyaç Anazi
Eğitim Danismanlik
Yurt Dışı Pazarlama
Alım Heyeti
İstihdam
Bireysel Danışmanlık
Destek Oranı
%75
%75
%75
%75
%75
%70
Destek Tutarı
400.000
150.000
(Program Başına)
100.000
(Program Başına)
Emsal Brüt Ücret
50.000
Program
Program Süresince (Maks. 36 Ay)
5 Adet
10 Adet
2 Kisi
3 Yil
 
İşbirliği Kuruluşları

Ekonomi Bakanlığı Ur-Ge Projelerini işbirliği kuruluşları organizasyonunda desteklemektedir.

İşbirliği kuruluşları

 • İhracatçı Birlikleri
 • İl Sanayi / Ticaret Odaları
 • TOBB, TIM, DEIK
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Endüstri Bölgeleri
 • Sektörel Üretici Dernekleri
 • Sektörel Dış Ticaret Şirketleri
 • İmalatçıların kurduğu dernek, birlik veya kooperatifler
 
Urge İş Birliği Kuruluşları
Ur-Ge Y? Birli?i Firmalary
Uzmanına Danış
Canip ALTAY
Girişimcilik, Yeniden Yapılanla, Değişim Yönetimi, Kurum Kültürü, Finansal Yönetim
Ceyhun YEŞİLŞERİT
Uluslararası Pazarlama ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Dış Ticaret
Nail ŞENCAN
Kurumsal Stratejik Planlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Uluslar arası Pazarlama
Ömer Faruk ÖZ
Kurumsal Stratejik Planlama ve Bütçe, Finansal Yönetim, Tedarik Zinciri ve Üretim Yönetimi
Abdulhamit Akçay
Dış Ticaret Mevzuatı, Dış Ticaret Operasyonları Yönetimi, Akretitif, Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Tayfun TEKAT
Akreditif - Kambiyo - Dış Ticaret Mevzuatı
Nedim Narlı
Stratejik Planlama, Yönetişim, Bütçe, Finansal Yönetim
Derya CEYLAN
Devlet Destekleri, Uluslararası Ticaret
Banu KOÇKAR
Stratejik Planlama, Yönetişim, Kurumsal İletişim
Ozan ALTAY
Proje Yönetimi
Harekete Geç!   Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü oluşumudur. www.rdbe.com.tr