Uluslararası Pazarlara Açıl!

Şirketini Büyüt!

Kârını Artır!

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri
* Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Eğitimi
* İhracatta Teklif Hazırlama ve Maliyet Yönetimi Eğitimi
* İhracatçı Olma Rehberi Eğitimi
* Uluslararası Ticaretin Finansmanı ve Risk Yönetimi Eğitimi
* Dış Ticarette Sigorta, Eximbank ve Teşvikler Eğitimi
* İhracatta KDV İstisnası ve İade İşlemleri Eğitimi
* Uluslararası Teslim Şekillerinin Risk ve Maliyet Açısından Analizi Eğitimi
* UCP 600 ve 681 Akreditif Kuralları Eğitimi
* Temel Dış Ticaret Eğitimi
* Dış Ticarette Uluslararası Ödeme Şekilleri ve Risk Analizi Eğitimi
* Akreditif İşlemleri ve Uygulamaları Eğitimi
* Dış Ticaret Operasyonlarında Maliyet Yönetimi Eğitimi
* Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Programı
* Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler ve Risk Yönetimi Eğitimi
* İhracatta Etkin İletişim ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
* Dış Ticarette Deniz Taşımacılığı Eğitimi
* Dış Ticarete Yönelik e-Ticaret
* Uluslararası Pazar Araştırmaları, Hedef Pazarların Seçimi ve Pazar Geliştirme
* Dış Ticarette Sözleşme Yönetimi
* Pazarlama Stratejileri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
* Evrensel Pazarlama ve Rekabet Yönetimi Atölyesi
* Markalaşma, Marka Olma ve Marka Yönetimi Atölyesi
* Etkin Fuar Katılımı Atölyesi
* Uluslararası Tedarik Zinciri Yönetimi Atölyesi
* Stratejik Satınalma Yönetimi
* Stratejik Yönetim ve Liderlik Geliştirme Eğitimi
* Kurumsal Performans Yönetimi Eğitimi
* Stratejik Planlama, Bütçe, Bütçe Kontrolü ve Revizyonu Eğitimi
* Yöneticiler için Kurumsal Strateji, Senaryo Planlama ve Bütçe Eğitimi
* Yöneticiler için Bilanço Okuma ve Diğer Mali Tabloların Analizi Eğitimi
* Verimlilik Arttırma ve Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitimi
* İnsan Kaynakları Performansı Yönetimi Eğitimi
* Motivasyon Yönetimi Eğitimi
* Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi
* ISO 9001:2008 ve ISO 14000 Standartları için İç Denetçi Eğitimi
* Yeni TTK?na göre Finansal Düzenlemeler Eğitimi
* Uluslararası Muhasebe Standartları ve Finansal Raporlama Eğitimi
Referans AlbümüUzmanına Danış
Canip ALTAY
Girişimcilik, Yeniden Yapılanla, Değişim Yönetimi, Kurum Kültürü, Finansal Yönetim
Ceyhun YEŞİLŞERİT
Uluslararası Pazarlama ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Dış Ticaret
Nail ŞENCAN
Kurumsal Stratejik Planlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Uluslar arası Pazarlama
Ömer Faruk ÖZ
Kurumsal Stratejik Planlama ve Bütçe, Finansal Yönetim, Tedarik Zinciri ve Üretim Yönetimi
Abdulhamit Akçay
Dış Ticaret Mevzuatı, Dış Ticaret Operasyonları Yönetimi, Akretitif, Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Tayfun TEKAT
Akreditif - Kambiyo - Dış Ticaret Mevzuatı
Nedim Narlı
Stratejik Planlama, Yönetişim, Bütçe, Finansal Yönetim
Derya CEYLAN
Devlet Destekleri, Uluslararası Ticaret
Banu KOÇKAR
Stratejik Planlama, Yönetişim, Kurumsal İletişim
Ozan ALTAY
Proje Yönetimi
Harekete Geç!   Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü oluşumudur. www.rdbe.com.tr