Uluslararası Pazarlara Açıl!

Şirketini Büyüt!

Kârını Artır!

Yeniden Yapılanma
 • Tüm organizasyon birimlerini müşteri odaklı hale getiririz.
 • Kurum markalaşacaksa "Farkı Yönetebilen, Esnek, Değişime Açık, Yenilikçi" bir kurum kültürünü oluştururuz.
 • Kurum OEM olacaksa "Maliyet Yönetebilen, Kurumsal Disiplini Olan, Yalın" bir organizasyon kültürünü oluştururuz.
 • Kurum içi iletişim ve ilişki kalitesinin arttırılarak, yönetişime geçilebilecek kültürel ortamı oluştururuz.
 • Organizasyonun "Yönetim, Yönetişim, Yürütüm ve Kurumsal Adalet" sistemlerinin yeniden ve ayrı güçlerde olacak şekilde organize ederiz.
 • Gerekli proses takımlarının, çapraz yönetişim ve proje takımlarının yer aldığı esnek veya yatay ve çapraz fonksiyonlu bir yapıya kavuştururuz.
 • Organizasyon karar süreçlerini, riski yönetilmiş beklentilere ve ana kurum hedeflerine uygun doğru ama hızlı bir yapıya, stratejik yönetime taşırız.
 • Organizasyonun uygulama süreçlerini, ölçülebilir hale getirerek, hızlı ama kontrollü uygulanmasını sağlarız. Bunu teminen "Balanced Score Card "sistemini kurarız.
 • Kurumsal adaleti gerçekleştirmek için performans sistemini ve performansa dayalı ücret, performansa dayalı eğitim ve kariyer sistemlerini kurarız.
 • Mevcut insan kaynağının kişisel, sosyal, davranışsal yeterliliklerinin ve mesleki yetkinlik ve becerilerinin eğitimlerle tamamlarız.
 • Gerekli olup mevcut olmayan, yada değerleme sonuçlarına göre yeniden kurulması gerekli proseslerin sistem kurumlarını yaparız.
 • Değerleme neticesinde yeniden yapılandırılması gereken sistemleri yapılandırırız.
Uzmanına Danış
Canip ALTAY
Girişimcilik, Yeniden Yapılanla, Değişim Yönetimi, Kurum Kültürü, Finansal Yönetim
Ceyhun YEŞİLŞERİT
Uluslararası Pazarlama ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Dış Ticaret
Nail ŞENCAN
Kurumsal Stratejik Planlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Uluslar arası Pazarlama
Ömer Faruk ÖZ
Kurumsal Stratejik Planlama ve Bütçe, Finansal Yönetim, Tedarik Zinciri ve Üretim Yönetimi
Abdulhamit Akçay
Dış Ticaret Mevzuatı, Dış Ticaret Operasyonları Yönetimi, Akretitif, Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Tayfun TEKAT
Akreditif - Kambiyo - Dış Ticaret Mevzuatı
Nedim Narlı
Stratejik Planlama, Yönetişim, Bütçe, Finansal Yönetim
Derya CEYLAN
Devlet Destekleri, Uluslararası Ticaret
Banu KOÇKAR
Stratejik Planlama, Yönetişim, Kurumsal İletişim
Ozan ALTAY
Proje Yönetimi
Harekete Geç!   Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü oluşumudur. www.rdbe.com.tr