Uluslararası Pazarlara Açıl!

Şirketini Büyüt!

Kârını Artır!

Değer Zinciri Analizi - Süreç Haritaları
 • Rönesans Kurumların değer zinciri analizini çıkartır.
 • MS Visio ile süreç haritalamalarını yapar. Böylelikle;
 • Katma Değer sağlamayan süreçleri ayıklar.
 • Kalan süreçlerin verimliliğini arttırmak için "Metot" etütleri ve "Zaman" etütleri yapar.
Kurumun analizini yaptıktan sonra veya kurumun talebi halinde Rönesans aşağıdaki sistemleri sizin için kurar, çalıştırır, gerekirse yeni eleman seçer, öğretir ve yürütülmesini sağlar.
 • Uluslararası pazarlama sistem kurulumu ( Kurumların dışa açılmasının sağlanması, Ülke ve segment seçimi, fuar organizasyonları )
 • Dış ticaret operasyon sistem kurulumu ( İthalat, ihracat, transit ticaret, kambiyo, teşvik, lojistik sistemleri )
 • Müşteri ilişkileri Yönetimi sistem kurulumu ( Birebir pazarlama ve CRM paketlerinin kurulması )
 • Bilgi yönetimi ve proje yönetimi sistem kurulumları ( Kurumun ölçülebilirliğinin sağlanması )
 • Tedarik Zinciri Yönetimi ve satın alma sistem kurulumu ( Skor modeli, tedarikçi bulma, B2B )
 • Malzeme ihtiyaç planlama (MRP I) ve üretim kaynakları planlaması (MRP II) sistem kurulumu
 • İnsan Kaynakları Sistem Kurulumları
  • Yetkinlik bazlı eleman seçme yerleştirme
  • Performans yönetim sistemleri (SMART, 360 derece)
  • Ücret yönetim sistemi
  • Prim, ve öneri ödül sistemleri
  • Eğitim sistemi ve uzaktan eğitim sistemi
  • Kariyer yönetim sistemi
 • Stratejik planlama ve faaliyet bütçesi çalışmaları ( Dış çevre, yakın çevre, sektör analizleri, tüm departman SWOT'ları, ayrıntılı senaryo çalışmaları )
 • Finansman yönetimi sistem kurulumu ( Finansal analiz, planlama, krediler, fon ve risk yönetimi, başa baş analizleri, finansal raporlama sistemleri )
 • BASEL II ve UFRS sistem kurulumu ( Kurum konsolide bilanço ve gelir tablolarının UFRS çerçevesinde hazırlanması ve kurumun kredi derecelendirmeye hazırlanması )
 • Finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi sistem kurulumları ( Muhasebe ticari modüler paket veya ERP mali modül yazılım kurulumları )
 • Mali iç denetim sistem kurulumu ( Mizan denetimi, karşılaştırmalı mali tablo denetimleri )
 • Kalite yönetimi sistem kurulumu ( ISO 9000:2000, OHSAS, prosedürlerinin, talimatların ve formların kuruma özgü oluşturulması, belgenin alınması )
 • Öz değerlendirme, BSC sistem kurulumları (Öz değerlendirme ve BSC prosedürlerinin, takımlarının ve iç denetçilerinin oluşturulması )
 • Süreç yönetimi be 6 sigma sistem kurulumları
Uzmanına Danış
Canip ALTAY
Girişimcilik, Yeniden Yapılanla, Değişim Yönetimi, Kurum Kültürü, Finansal Yönetim
Ceyhun YEŞİLŞERİT
Uluslararası Pazarlama ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Dış Ticaret
Nail ŞENCAN
Kurumsal Stratejik Planlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Uluslar arası Pazarlama
Ömer Faruk ÖZ
Kurumsal Stratejik Planlama ve Bütçe, Finansal Yönetim, Tedarik Zinciri ve Üretim Yönetimi
Abdulhamit Akçay
Dış Ticaret Mevzuatı, Dış Ticaret Operasyonları Yönetimi, Akretitif, Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Tayfun TEKAT
Akreditif - Kambiyo - Dış Ticaret Mevzuatı
Nedim Narlı
Stratejik Planlama, Yönetişim, Bütçe, Finansal Yönetim
Derya CEYLAN
Devlet Destekleri, Uluslararası Ticaret
Banu KOÇKAR
Stratejik Planlama, Yönetişim, Kurumsal İletişim
Ozan ALTAY
Proje Yönetimi
Harekete Geç!   Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü oluşumudur. www.rdbe.com.tr