Uluslararası Pazarlara Açıl!

Şirketini Büyüt!

Kârını Artır!

Varlığınızı sürdürmeyi, sonra da sürdürülebilir büyümeyi, nasıl organize edeceğiz?
 • Küreselleşme, müşteri üstünlüğü ve bilgi süreçleri diye tanımladığınız yeni dünya düzeninde ve Türkiye durumsallığında Bu süreçleri kurumumuza nasıl adapte edeceğiz?
 • Üretim ve üründen hareket eden kültürümüzü nasıl müşteriden hareket eder hale getireceğiz?
 • Müşteri beklentilerini nasıl öğreneceğiz?
 • Bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağımızı nasıl tespit edeceğiz?
 • Tedarikçilerimiz yeterli mi? İnsan kaynaklarımız yeterli mi? Teknolojimiz yeterli mi? Mali yapımız yeterli mi?
 • Yetersizse bizi bekleyen tehditler neler?
 • Eğer ki yeterli hale getirebilirsek beklentileri ne oranda, ne ölçüde, ne boyutta karşılayacağız?
 • Yani bu yılki iş hedefleriniz ne olmalı?
 • Organizasyonunuz bu hedefleri gerçekleştirmek için yeterli mi?
 • Ya bilgi teknolojilerimiz ne durumda? Bu hedefleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğinizi elimizdeki bilgi teknolojileri (IT) ve yazılımlarla (ERP) ölçebilecek miyiz?
 • Ölçme tekniklerimiz yeterli mi?
 • Kendi kendimizi, tüm süreçlerde, kalite açısından reel anlamda denetleyebiliyor muyuz?
 • Proseslerimizi, projelerimizi ölçebiliyor, değerlendirme yapabiliyor muyuz?
 • Hedeflerle uygulama arasındaki ölçünce çıkan açıklıkları yönetebiliyor muyuz?
 • Yani krizlik alanlarımızı nasıl yöneteceğiz?
 • Problemlerimizi nasıl çözeceğiz?
 • Geleceğimizi ön görebilecek miyiz?
 • Büyümeyi nasıl yönetecek ve nasıl finans edeceğiz?
 • Nasıl değişecek ve değişimi nasıl sürekli kılacağız?
 • Değişimin önündeki engeller neler ve kırmadan dökmeden nasıl aşacağız?
 • En önemlisi değişim sırasında ve sonrasında sürdürülebilir büyümeyi nasıl sağlayacağız?
Çözüm;
 • Tüm organizasyon birimlerinin müşteri odaklı hale getirilmesi ile,
 • Kurum kültürü değişimleri, kurum içi iletişim ve ilişki kalitesinin arttırılarak yönetişime geçilebilecek kültürel ortamın oluşturulması ile,
 • Organizasyonun yönetişim, yürütüm ve kurumsal adalet sistemlerinin yeniden ve ayrı güçlerde olacak şekilde organize edilmesi ile,
 • Gerekli proses takımlarının, çapraz yönetişim ve proje takımlarının yer aldığı yatay ve çapraz fonksiyonlu bir yapıya kavuşturulması ile,
 • Organizasyon karar süreçlerini, riski yönetilmiş beklentilere ve ana kurum hedeflerine uygun doğru ama hızlı bir yapıya, taşınması ile,
 • Organizasyonun uygulama süreçlerini, ölçülebilir hale getirmek ve hızlı ama kontrollü uygulanmasını sağlanması ile ( Bunu teminen kurumun Balanced Score Card sistemine taşınması ile ) ,
 • Kurumsal adaleti gerçekleştirmek için performans sistemini ve performansa dayalı ücret, performansa dayalı eğitim ve kariyer sistemlerinin kurulması ile,
 • Mevcut insan kaynağının kişisel, sosyal, davranışsal yeterliliklerinin ve mesleki yetkinlik ve becerilerinin eğitimlerle tamamlanması ile,
 • Tüm beyaz yakalılarla, süreç sorumlusu mavi yakalı personelin aşağıdaki kuruma özel hazırlanmış tüm eğitimleri tamamlamaları ile,
  • Dış ve iç müşteri ilişkileri yönetişimi ve müşteri odaklılık (CRM)
  • Yönetişim organizasyon, kişisel yönetim becerileri ve liderlik
  • Maliyet yönetimi, faaliyet tabanlı maliyetleme, faaliyet tabanlı bütçe
  • Kişisel ve kurumsal kalite ve bütünleşik kalite sistemleri
  • Proje yönetimi ve bilgi yönetimi
  • Tüm kurum yönetici ve liderlerinin kuruma özel hazırlanacak olan (MT) programını alması
 • Gerekli olup mevcut olmayan yada değerleme sonuçlarına göre yeniden kurulması gerekli proseslerin sistem kurumları
 • Değerleme neticesinde yeniden yapılandırılması gereken sistemlerin yapılandırılması
Uzmanına Danış
Canip ALTAY
Girişimcilik, Yeniden Yapılanla, Değişim Yönetimi, Kurum Kültürü, Finansal Yönetim
Ceyhun YEŞİLŞERİT
Uluslararası Pazarlama ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Dış Ticaret
Nail ŞENCAN
Kurumsal Stratejik Planlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Uluslar arası Pazarlama
Ömer Faruk ÖZ
Kurumsal Stratejik Planlama ve Bütçe, Finansal Yönetim, Tedarik Zinciri ve Üretim Yönetimi
Abdulhamit Akçay
Dış Ticaret Mevzuatı, Dış Ticaret Operasyonları Yönetimi, Akretitif, Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Tayfun TEKAT
Akreditif - Kambiyo - Dış Ticaret Mevzuatı
Nedim Narlı
Stratejik Planlama, Yönetişim, Bütçe, Finansal Yönetim
Derya CEYLAN
Devlet Destekleri, Uluslararası Ticaret
Banu KOÇKAR
Stratejik Planlama, Yönetişim, Kurumsal İletişim
Ozan ALTAY
Proje Yönetimi
Harekete Geç!   Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü oluşumudur. www.rdbe.com.tr