Uluslararası Pazarlara Açıl!

Şirketini Büyüt!

Kârını Artır!

Hedeflerimize ulaşıp ulaşmadığımızı ölçebiliyor muyuz?
 • Elinizdeki bilgi teknolojilerini orta vadede kullanabileceğiniz şekilde optimize ederiz.
 • İletişim ve erişim alt yapılarınızı kurar yada iyileştiririz.
 • Kurumunuzun iletişim, işletim, ofis yazılımlarınızı (ERP) kontrol eder, yetersizse gerekli olan yazılımı kurarız.
 • Kurumun veri ve bilgi alt yapısını kararlara tabanlık yapacak hale getiririz (MIS).
 • Internet üzerinde çalışan iletişim ve yönetişim portalımızı kurarak, çalışanların birbiriyle, bayilerinizle, müşterilerinizle, tedarikçilerinizle, çözüm ortaklarınızla, pay sahiplerinizle telefon, mail, yüz yüze iletişiminizi ve içeriğini uzaktan erişebileceğiniz şekilde kaydederiz.
 • Öz değerleme sisteminizi kurarak, temel 5 kurumsal kaynağınız ile ilgili performansınızı toplam 10.000 puan üzerinden yaklaşık 1000 soru ile analiz eder, hem bölümlerin, hem kurumun aldığı puanlarla açıklarını saptarız ve iyileştiririz.
 • SPK'ya kote olan ve yönetişim endeksini hedefleyen kurumlarımız için 4 bölüm üzerinden toplam 400 soru ile ön derecelendirme yapar eksiklerimizi saptarız ve iyileştiririz.
Denetim sistemlerimiz yeterli mi?
 • Internet veya extranet üzerinde çalışabilen, kurumsal yönetim ve kalite dokümantasyon yönetimi ile "kalite denetim" sistemlerinizi kurarız (Yönetişim portalı, el kitabı, prosedürler, proses yönetimi).
 • "Mali iç denetim ve raporlama" sisteminizi kurar ve IAS (Uluslararası muhasebe sistemleri) çerçevesinde raporlamalarını oluştururuz.
 • Ana yol haritanızı tam ölçülebilir izlenebilir projelere çeviririz. Projeleri ve fazlarının başarısını ise Score Card'larla takip ederiz.
 • Tüm proses ve süreçlerden ve projelerden kişilere delege edilen görev ve fazları kişisel yönetim programı ile denetleriz.
Uzmanına Danış
Canip ALTAY
Girişimcilik, Yeniden Yapılanla, Değişim Yönetimi, Kurum Kültürü, Finansal Yönetim
Ceyhun YEŞİLŞERİT
Uluslararası Pazarlama ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Dış Ticaret
Nail ŞENCAN
Kurumsal Stratejik Planlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Uluslar arası Pazarlama
Ömer Faruk ÖZ
Kurumsal Stratejik Planlama ve Bütçe, Finansal Yönetim, Tedarik Zinciri ve Üretim Yönetimi
Abdulhamit Akçay
Dış Ticaret Mevzuatı, Dış Ticaret Operasyonları Yönetimi, Akretitif, Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Tayfun TEKAT
Akreditif - Kambiyo - Dış Ticaret Mevzuatı
Nedim Narlı
Stratejik Planlama, Yönetişim, Bütçe, Finansal Yönetim
Derya CEYLAN
Devlet Destekleri, Uluslararası Ticaret
Banu KOÇKAR
Stratejik Planlama, Yönetişim, Kurumsal İletişim
Ozan ALTAY
Proje Yönetimi
Harekete Geç!   Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü oluşumudur. www.rdbe.com.tr