Uluslararası Pazarlara Açıl!

Şirketini Büyüt!

Kârını Artır!

HAREKETE GEÇ NEDıR?


 • Harekete Geç! Şirketinizin karlılığını artırır!

 • Harekete Geç! Şirketinizin kazancını sürekli kılar!

 • Harekete Geç! Şirketinizi uluslararası pazarlara açar!

 • Harekete Geç! Şirketinizi daha verimli işletmenizi sağlar!

 • Harekete Geç! Şirketinizdeki süreçleri daha etkin kontrol etmenizi sağlar!

 • Harekete Geç! Şirketinizi büyütmenizi sağlar!

 • Harekete Geç! Şirketinizin markalaşmasını sağlar!

 • Harekete Geç! Şirketinizin değerini arttırır!

 • Harekete Geç! İşinizin kurumlaşmasını sağlar!

 • Harekete Geç! Müşterinize sunduğunuz değeri arttırır!

 • Harekete Geç! Müşterilerinizde sadakat oluşturur!

 • Harekete Geç! Şirketinizin risklerini yönetmenizi sağlar!

 • Harekete Geç! Şirketinizin iş süreçlerini sistematik olarak gerçekleştirmenizi sağlar!

 • Harekete Geç! Şirketinizi bir takım haline getirmenizi sağlar!

 • Harekete Geç! Şirketinizdeki yöneticileri lider yapar!

 • Harekete Geç! Şirketinizin maliyetlerini etkin yönetmenizi sağlar!

 • Harekete Geç! Şirketiniz çalışanlarının yeteneklerini geliŞtirir!

 • Harekete Geç! Şirketinizin performansını ölçmenizi sağlar!

 • Harekete Geç! GerçekleŞtirilebilir hedefler belirlemenizi sağlar!

 • Harekete Geç! Belirlediğiniz hedeflere ulaşmanızı sağlayacak sistemler kurar!

 • Harekete Geç! Şirketinizin baŞarısını kalıcı ve sürdürebilir yapar!

Çünkü Harekete Geç! size aşağıdaki konularda destek olacaktır;

 • Şirketinizin Değer Zinciri Analizini yapar,

 • Genel Yönetim ( Stratejik Planlama, Raporlama, Performans Ölçümleri, Alt Yapı, Kurum Kültürü, Yönetim Organizasyon vb. ) süreçleri için sistem kurar,

 • Finansman ve Muhasebe sisteminizi Kurar,

 • İnsan Kaynakları sisteminizi kurar,

 • Toplam Kalite Yönetimi sisteminizi kurar,

 • Üretim Yönetimi sisteminizi kurar,

 • Tedarik Zinciri Yönetimi sisteminizi kurar,

 • Pazarlama ve Satış sisteminizi kurar,

Uzmanına Danış
Canip ALTAY
Girişimcilik, Yeniden Yapılanla, Değişim Yönetimi, Kurum Kültürü, Finansal Yönetim
Ceyhun YEŞİLŞERİT
Uluslararası Pazarlama ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Dış Ticaret
Nail ŞENCAN
Kurumsal Stratejik Planlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Uluslar arası Pazarlama
Ömer Faruk ÖZ
Kurumsal Stratejik Planlama ve Bütçe, Finansal Yönetim, Tedarik Zinciri ve Üretim Yönetimi
Abdulhamit Akçay
Dış Ticaret Mevzuatı, Dış Ticaret Operasyonları Yönetimi, Akretitif, Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Tayfun TEKAT
Akreditif - Kambiyo - Dış Ticaret Mevzuatı
Nedim Narlı
Stratejik Planlama, Yönetişim, Bütçe, Finansal Yönetim
Derya CEYLAN
Devlet Destekleri, Uluslararası Ticaret
Banu KOÇKAR
Stratejik Planlama, Yönetişim, Kurumsal İletişim
Ozan ALTAY
Proje Yönetimi
Harekete Geç!   Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü oluşumudur. www.rdbe.com.tr