Uluslararası Pazarlara Açıl!

Şirketini Büyüt!

Kârını Artır!

\"Harekete geç\"tiğinide hem hendiniz, hen şirketiniz hem de insanlık için bir katma değer oluşturduğunuzun farkında mısınız?
Ceyhun YEŞİLŞERİT
Bildiğiniz gibi “Harekete Geç” içerik olarak şirketlerimizin ulusal ve küresel rekabet gücünün ve karlılığının arttırılmasının sağlanması projesidir. Bunu şirketlerimizin katma değeri yüksek ürünlerle küresel pazarlarda yer almalarının sağlanması ile gerçekleştirilmesi içeriğimizin ana temasını oluşturmaktadır.
Bu amaçla “Harekete Geç” tiğinizde, öncelikle girişimci ya da profesyonel yönetici olarak kendinizi aşağıdaki konularda bireysel olarak geliştirdiğinizi göreceksiniz;
Küreselleşme, Pazarlama Stratejileri ve Rekabet Yönetimi, Pazar Araştırması, Hedef Pazar Seçimi ve Müşteri Bulma, Markalaşma, Marka Olma ve Marka Yönetimi, Etkin Fuar Katılımı, Satınaldıran Satış Teknikleri, e-Ticaret, Müşteri Hizmetleri Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Uluslararası Ticaret Konusunda Temel Bilgiler, Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler, Sözleşme Yönetimi
\"Ben zaten bu konularda bilgiliyim\" diyorsanız o zaman bildiklerinizin üstüne yeni bilgiler koymanız ve kitabi değil yaşanmış deneyimlerden sorularınıza ve sorunlarınıza yanıt bulmanızın sizi nasıl başarılı kılacağını düşünmeye davet ediyoruz.
“Hareket Geç” ekibiyle birlikte çıktığınız yolculukta Rönesans Enstitüsünün değerli eğitmen ve danışman kadrosu “Uygulanabilir Bilgi Ekonomik Değer Taşır” felsefesiyle sadece akademik değil güncel uygulamalardan örneklerle sizde zaten var olan cevherin ortaya çıkmasını sağlayacak ve böylece bireysel olarak kalıcı bir katma değer oluşturacaklardır.
“Harekete Geç” ekibiyle birlikte çıkacağınız yolculuk sonrası şirketinizin sürdürülebilir karlılık artışı ve rekabet üstünlüğü kazanması ile şirketinize katma değer yaratmış olacaksınız. Üstelik sizin çizeceğiniz rotaya uygun olarak oluşturacağınız sistemle “İşinizi kurumsallaştırarak” kişilere bağımlı başarı dönemini sona erdireceksiniz.
Bu yolculuğu markalaşma ile taçlandıracak ve yüksek katma değerli ürünlere geçişi sağlayacaksınız. Şirketiniz markalaşma ile ulusal ve küresel pazarda kalıcı bir rekabet avantajı elde edecek ve karlılığı artacak. Nesillere aktarılacak başarılı bir şirkete sahip olacaksınız.
Ülkemize kalkınmasında destek olacaksınız. Elde edecek açık ve kalıcı rekabet üstünlüğü ile küresel pazarda sürekli büyüyecek satış hacimleriniz ile ülkemizin kalkınmak için ihtiyaç duyduğu döviz girişini sağlamış olacaksınız. Aynı zamanda artan üretim ve karlılığınızla istihdam artışına da katkınız olacak. Sürekli büyüyen bir şirket olarak ülke refahına katkınız olacak.
Yine bu çabalarınız sektörünüzün gelişimi ve artık kendi üreteceğiniz teknolojilerle insanlığa da katkıda bulunmuş olacaksınız. Artık küreselleşmenin ötesinde küre dışına da taşan özel sektör faaliyetlerine vereceğiniz doğrudan ya da dolaylı destekle belki insanoğlu’nun evrensel macerasında yer alabileceksiniz.
Bu size çok mu abartılı geldi. Sakın böyle düşünmeyin. Eğer Elan Musk da böyle düşünseydi insanoğlunun ilk küre dışı ekonomik faaliyetini gerçekleştirmek için Starex şirketini kurmaya cesaret edemezdi. Şu anda tümüyle özel sektör tarafından gerçekleştirilmekte olan Mars gezegeninde madencilik faaliyeti başlatmayı hedeflemiş “Mars One” projesini unutmayın. 2023 Yılında ilk koloniciler Mars’a varmış olacak.
İşte bunun için artık küreselleşmenin yetersiz kaldığını ve “Evrensel Pazarlama” kavramının tartışılmaya başlandığı günlerde sizin “Harekete Geç”miş olmanız bu oyunda sizin de rol alabileceğinizi gösteriyor.
Haydi hep birlikte “Harekete Geç” elim.

CEYHUN YEŞİLŞERİT
Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü, Evrensel Pazarlama Bölüm Başkanı

Diğer Yazıları
Uzmanına Danış
Canip ALTAY
Girişimcilik, Yeniden Yapılanla, Değişim Yönetimi, Kurum Kültürü, Finansal Yönetim
Ceyhun YEŞİLŞERİT
Uluslararası Pazarlama ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Dış Ticaret
Nail ŞENCAN
Kurumsal Stratejik Planlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Uluslar arası Pazarlama
Ömer Faruk ÖZ
Kurumsal Stratejik Planlama ve Bütçe, Finansal Yönetim, Tedarik Zinciri ve Üretim Yönetimi
Abdulhamit Akçay
Dış Ticaret Mevzuatı, Dış Ticaret Operasyonları Yönetimi, Akretitif, Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Tayfun TEKAT
Akreditif - Kambiyo - Dış Ticaret Mevzuatı
Nedim Narlı
Stratejik Planlama, Yönetişim, Bütçe, Finansal Yönetim
Derya CEYLAN
Devlet Destekleri, Uluslararası Ticaret
Banu KOÇKAR
Stratejik Planlama, Yönetişim, Kurumsal İletişim
Ozan ALTAY
Proje Yönetimi
Harekete Geç!   Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü oluşumudur. www.rdbe.com.tr