Uluslararası Pazarlara Açıl!

Şirketini Büyüt!

Kârını Artır!

Nasıl Harekete Geçiriyoruz?

  • Harekete Geç! ülkemizin eğitim ve yönetişim danışmanlığı konusunda en yetkin kurumu “Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü” tarafından özellikle gelişmekte olan tüm şirketlerimizin (KOBİ, büyük, aile şirketi, kurumsal vb) başarılarını kalıcı kılmak isteyen paydaşlara hizmet vermek için tüm entelektüel kaynaklarını kullandırmayı hedeflediği bir platformdur.

  • Harekete Geç! şirketlerin rekabet üstünlüğünün gelişimini incelemeye yönelik sistematik bir yöntemle danışmanlık hizmeti vermek için oluşturulmuş bir platformdur. Bu hizmeti verirken yine Rönesans’ın eğitmenleri ile işbaşı eğitimleri ile gelişimi ve değişimi birlikte gerçekleştireceği kadroyu kurar.

  • Harekete Geç! sadece genel yönetim danışmanlığı hizmeti vermiyor! Şirketinizin sizin tarafınızdan belirlenmiş herhangi bir fonksiyonu için sistem kurulumu ve yetenek geliştirmenizi sağlıyoruz? Yani biz konfeksiyon üretmiyoruz. Bizim işimiz terzilik.

Harekete Geç! Nasıl Terzilik Yapıyor?

  • Harekete Geç! aynen bir terzi gibi önce değer zinciri yaklaşımı ile “değer artışı” sağlayabileceği süreçleri sizinle birlikte belirliyor. Belirlenen süreçlerle ilgili sistem kurulumu önerilerini sizinle tartışıyor. Birlikte verilen kararlarla var olan sisteminizi geliştirme ya da olmayan yeteneğinizi geliştirmek için sistem kurma için adımlara başlıyor.

  • Sistemler çalışanlar olmadan başarıya ulaşamaz! Bu nedenle Harekete Geç! sizi birlikte belirleyeceğimiz hedeflere ulaştıracak kadrolarınızı oluşturuyor. Bunun için en değerli sermayeniz olan çalışanlarınızın yeteneklerini geliştirmek için yoğun işbaşı eğitimi ve koçluk hizmeti veriyor. Onların çalışmalarını verimli ve etkin hale getirmek için süreç yönetimi esaslı sistemle çalışmaya yönlendiriyor.

Harekete Geç! Hangi Metodolojiyi Kullanır?

  • Hareket Geç! değer zinciri yaklaşımıyla şirketinizin ana yetkinlik alanlarının tanımlanması ve rekabet üstünlüğü kazanmada etkili olan süreçlerin belirlenmesini yapar. Rekabet üstünlüğünü bir kuruluşa genel olarak bakarak anlamak mümkün değildir. Rekabet üstünlüğü kuruluşun tasarım, üretim, pazarlama, teslimat ve ürün destek hizmetleri gibi gerçekleştirmekte olduğu farklı süreçlerden kaynaklanabilir. Bir şirketin rekabet üstünlüğü, değer zincirinde yer alan önemli süreçleri rakiplerinden daha iyi yapma becerisinden kaynaklanmaktadır.

  • Rekabet üstünlüğü; kuruluşun değer oluşturan fonksiyonlarını rakiplerinden daha ucuz maliyet ile yapmasına ya da ürünlerinin kalite ve işlevlerini farklılaştırarak yüksek bir fiyat ile piyasaya sunmasına bağlıdır. Dolayısıyla, rakiplerden farklılıklar kuruluşa rekabet avantajı sağlar. Değer Zinciri Analizi, kuruluşun süreçlerini stratejik öneme sahip süreçler olarak ayrıştırma ve bunların maliyet ve değer üzerindeki etkilerini anlama yöntemidir.

  • Değer zincirindeki stratejik süreçlerin tam olarak belirlenmesinin ardından ihtiyaç duyulan bu süreçler arasındaki bağlantıların ve ilişkilerin tanımlanmasıdır. Bağlantının varlığı, bir sürecin performansının veya maliyetinin bir diğerini etkilemesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Buna göre rekabet üstünlüğü bağlantılı süreçleri koordine etme ve en iyi düzeyde yönetişme yeteneğinden kaynaklanmaktadır.

  • Değer zinciri süreçleri tek başlarına rekabet üstünlüğü sağlamakla birlikte, değer zincirindeki bağlantıların da rekabet üstünlüğü üzerinde etkileri olduğu bilinmektedir. Ancak bu etkiler çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Bağlantıların kullanılması optimizasyon ve koordinasyona imkan sağlayan bilgi akışı ile mümkün olabilmektedir. Bağlantılar sadece bir kuruluşun değer zinciri içerisinde yer almamakta, tedarikçilerin ve dağıtım kanallarının değer zincirleri ile kuruluşların değer zinciri arasında da ortaya çıkabilmekte ve böylece rekabet gücünü destekleyen ek fırsatlar sunabilmektedir.

  • Harekete Geç! “Değer Zinciri Analizi” ve “İş Yönetim Sistemi” yaklaşımıyla gücünüze güç katacaktır.

Uzmanına Danış
Canip ALTAY
Girişimcilik, Yeniden Yapılanla, Değişim Yönetimi, Kurum Kültürü, Finansal Yönetim
Ceyhun YEŞİLŞERİT
Uluslararası Pazarlama ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Dış Ticaret
Nail ŞENCAN
Kurumsal Stratejik Planlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Uluslar arası Pazarlama
Ömer Faruk ÖZ
Kurumsal Stratejik Planlama ve Bütçe, Finansal Yönetim, Tedarik Zinciri ve Üretim Yönetimi
Abdulhamit Akçay
Dış Ticaret Mevzuatı, Dış Ticaret Operasyonları Yönetimi, Akretitif, Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Tayfun TEKAT
Akreditif - Kambiyo - Dış Ticaret Mevzuatı
Nedim Narlı
Stratejik Planlama, Yönetişim, Bütçe, Finansal Yönetim
Derya CEYLAN
Devlet Destekleri, Uluslararası Ticaret
Banu KOÇKAR
Stratejik Planlama, Yönetişim, Kurumsal İletişim
Ozan ALTAY
Proje Yönetimi
Harekete Geç!   Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü oluşumudur. www.rdbe.com.tr